Františkovy Lázně

Františkovy Lázně jsou proslulé svými léčivými prameny - objevte alespoň některé z nich. Rádi vám v hotelu poradíme, které jsou ty nejúčinnější a přitom nejromantičtější.

Lázeňské prameny mají přesně kontrolované složení, teplotu i vydatnost. Jsou účinné zejména při léčení urologických potíží, látkové výměny, trávicího traktu a pohybového ústrojí.

Františkolázeňské prameny patří mezi přírodní minerální vody, tak zvané studené síranovoalkalické kyselky českého typu. Obsahují v průměru 5 g/l rozpuštěných látek a 2,5 g/l kysličníku uhličitého. Jejich průměrná teplota je 11 °C.


Památky ve městě

Nová kolonáda a plynové lázně

Centrální stavba se stanovou střechou a krytým sloupořadím vystavěna roku 1912 G. Wiedermannem jako protějšek Staré kolonády, která však o dva roky později vyhořela. Motivy sfing pochází z klasicistního napoleonského empíru, který využíval egyptskou symboliku. Uvnitř Mariin pramen, suchý výron plynného kysličníku uhličitého, užívaný k plynovým koupelím

Kostel povýšení sv. Kříže

Katolický kostel z let 1815-19 byl vystavěn jako prostá jednolodní klasicistní stavba empírového slohu. V ose Jiráskovy ulice tvoří protějšek dvorany Glauberových pramenů

Evangelický kostel

Kostel navržen roku 1875 architektem Karlem Haberzettlem v pseudorománském slohu.

Pravoslavný kostel sv. Olgy

Centrální stavba s pěti cibulovitými báněmi a představenou věží, podle návrhu G. Wiedermanna z let 1887-89.

Dům U Zlatého lva

Jednopatrový dům z roku 1805. V roce 1812 zde pobýval Ludwig van Beethoven.


Okolí Františkových Lázní

Přírodní rezervace SOOS

Rozsáhlé rašeliniště a slatiniště na rozloze 221 ha s vývěry minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Pozoruhodností jsou mofety - bahenní sopky a unikátní krajina křemelinového štítu s krystalizovanou solí, vzácnou flórou a faunou.

Jen 3 km od města je zamilované místo Johanna Wolfganga Goetha - Komorní hůrka. Přivřete oči a představte si, jak tu asi vypadala krajina před pár tisíci lety. Tehdy to byla aktivní sopka! Stejným směrem dorazíte i na romantický hrad Seeberg (Ostroh) - a přitom pořád máte své lázně na dohled.

Hrad Seeberg - Ostroh

Původně románský hrad, který patřil k ministeriálským sídlům chebské císařské falce. Rozšířen goticky s pozdějšími úpravami, kdy patřil městu Chebu. Za třicetileté války vypleněn a opuštěn. Na počátku 20. století opraven jako výletní místo a restaurace.

V hradních prostorách expozice vývoje interiérů a nábytku v 19. století, historie porcelánu a černá kuchyně. Pozoruhodnou památku dnes spravuje muzeum ve Františkových Lázních, mimo hradní expozici zde byla soustředěna lidová architektura a národopisné sbírky. 

Historický Cheb

Na celodenní výlet vyjeďte do krásného Chebu - jednoho z nejstarších českých měst. Významné historické a kulturní centrum kraje, ležící na důležité stezce mezi Prahou a Norimberkem.

Již počátkem 12. století zde byl vystavěn kamenný hrad markrabat Vohburků, který byl za císaře Friedricha I. Barbarosy nahrazen honosnou románskou falcí. Ta se ve velké víře zachovala dodnes. Městská památková rezervace obsahuje ojedinělý soubor gotických a barokních církevních i měšťanských staveb.